Personlig assistans

Hus & trädgårdsservice erbjuder högklassiga tjänster som assistent/stödperson. Våra tjänster skräddarsys enligt kundens behov och önskemål.

Personlig assistans innebär att du får hjälp med det du på grund av ditt funktionshinder inte själv kan eller orkar utföra. Den personliga assistansen innefattar det mesta i en människas liv som kräver fysisk/psykisk aktivitet, behovet varierar naturligtvis från person till person.

Att du ska få rätt att leva ett vanligt liv.

Hjälp åt utvecklingsstörda. Utvecklingsstörning kan delas in i lindrig, måttlig och svår. Alla med olika behov.

Personer med lindrig utvecklingsstörning kan bo självständigt i egen lägenhet, ha ett arbete eller daglig verksamhet. De förstår pengar men kan ha svårt att räkna ut vad de ska räcka till. Personer med lindrig utvecklingsstörning klarar mycket självständigt, men behöver även till viss del hjälp och stöd.

Personer med måttlig utvecklingsstörning har ofta ett förståeligt tal och förstår sådant som är enkelt. De behöver stöd av människor som ser till att de har det bra och hjälper dem med t.ex. mat, kläder, tider och pengar.

 Våra tjänster ger en trygghet och hjälp i vardagen, både för dem och deras närstående.